zasady uczestnictwa w festiwalu

SZCZEGÓŁY, WARUNKI I ZGŁOSZENIE DLA UCZESTNIKÓW festiwalu:

 

klucz_oww

I

 

 1. Cel konkursu:

– Promowanie muzyki chrześcijańskiej.
– Szukanie nowych talentów.
– Ewangelizacja w formie muzyki.
– Jednoczenie środowisk chrześcijańskich.
– Wywyższenie naszego Boga muzyką.

 1. Czas i miejsce:

Przesłuchania odbędą się w ramach Festiwalu „Glory” we Wrocławiu.
Festiwal odbędzie się 13-15.07.2016r. Koncert laureatów 16.07.2016r.
Bliższe informacje zostaną przekazane w późniejszym terminie.

 1. Osoby odpowiedzialne:

Organizator festiwalu: Artur Pawłowski,

Dyrektor techniczny: Jerzy Przeradowski

Dyrektor artystyczny i wykonawczy: Grażyna Konieczna
Kontakt:
glory.festiwal@gmail.com

Osobowość prawna Organizatora:

Fundacja „W Akcji”

 1. Warunki części konkursowej Festiwalu:

– Festiwal jest Chrystocentryczny w rozumieniu biblijnym, skupiony na Bogu (Osoby Trójcy Świętej) i Jego atrybutach.

– Zgłoszenie zawierające 3  utwory w formacie mp3 z zaznaczeniem czy są to kompozycje własne czy covery (Zaiks po stronie wykonawcy)
– Uczestnicy zaprezentują 2 wybrane przez organizatora utwory. W zgłoszeniu można zawrzeć swoje preferencje.
– Łączny czas wykonania nie może przekraczać 12 minut wraz z podłączeniem się na scenie. Nie są przewidziane dodatkowe próby na scenie.
– Wyniki konkursu i wręczenie nagród nastąpi po zakończeniu części konkursowej.
– Organizator zapewnia Beck Line oraz wybrane instrumenty. Ze względu na ograniczenia czasowe, nie ma możliwości podłączenia prywatnych instrumentów wykonawców jeśli odpowiedniki zostaną zapewnione przez organizatora. Ustawienie na scenie jakichkolwiek dodatkowych instrumentów wymaga pisemnej zgody organizatora.
– Wykonawca wyraża zgodę na udostępnienie swoich danych w ramach ogólnopolskiej bazy zespołów utworzonej na stronie TJ oraz udostępnionej na stronach pokrewnych.
– Kolejność wykonawców i godziny występów ustala organizator.
– Organizator nie zwraca kosztów dojazdu i nie zapewnia noclegu i wyżywienia
– Festiwal Muzyki Chrześcijańskie “Glory” skierowany jest do solistów, oraz zespołów reprezentujących różne style muzyki oraz różne kraje. W związku z międzynarodowym charakterem festiwalu, utwory mogą być wykonywane zarówno w języku polskim jak i angielskim (wersje anglojęzyczne wymagają tekstu do wglądu).
– Zgłoszone utwory muszą być wykonywane na żywo – wykluczone jest stosowanie playbacku. Pół playback dopuszczalny jest wyłącznie w kategorii solistów.
– Przesłuchania konkursowe są otwarte dla publiczności
– Uczestnicy konkursu udzielają nieodpłatnej licencji Fundacji „W Akcji” reprezentowanej przez Festiwal Glory na: nagranie, odtwarzanie, wprowadzanie do obrotu, przetwarzanie, publiczne odtwarzanie w tym utrwalanie i wydawanie na wszystkich nośnikach w czasie nieograniczonym do wykonań prezentowanych w czasie konkursu oraz koncertów towarzyszących. (Występujący udziela nieodpłatnych praw do rejestracji RTV i wykorzystania tego materiału na internetowych stronach organizatora oraz w innych mediach wskazanych przez organizatora)
– Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 r., Nr 133, poz. 833) w zakresie niezbędnym do prawidłowej współpracy z organizatorem.

 1. Nagrody:

Za zajęcie trzech pierwszych miejsc organizatorzy przewidują nagrody.
nagrodę pieniężną, profesjonalne nagranie materiału dźwiękowego własnego singla, nagranie teledysku oraz  wyróżnienia.

O podziale nagród decyduje jury.

Ponadto udział laureatów w koncercie finałowym.

Organizator przewiduje emisję materiałów zwycięskich zespołów na antenie TV współpracujących z Festiwalem oraz nagrania DVD z  wybranymi fragmentami Festiwalu.

 1. Kryteria oceny:

Profesjonalne Jury powołane przez organizatora festiwalu oceniać będzie:

– Poziom artystyczny
– Dobór repertuaru
– Ogólny wyraz artystyczny
– Przesłanie

 1. Wymagane informacje od uczestników znajdują się w formularzu zgłoszeniowym
 2. Zgłoszenie:

Zgłoszenie odbywa się poprzez przesłanie kompletnie wypełnionego formularza na adres:
glory.festiwal@gmail.com
Zgłoszenia do konkursu przyjmowane będą do 19.06.2016r.

Organizator nie ma obowiązku potwierdzić wpłynięcia zgłoszenia.

 

Serdecznie Was zapraszamy do wzięcia udziału w tym Festiwalu i jako organizatorzy życzymy powodzenia i Bożego błogosławieństwa!

Fundacja „W Akcji”
Kontakt:
glory.festiwal@gmail.com

 

II

 

Zgłoszenie udziału w II edycji Festiwalu Glory

Zgłoszenie udziału w II edycji Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Chrześcijańskiej „GLORY” . Termin nadsyłania zgłoszeń do 19.06.2016 r.

1. Pełna nazwa + ewentualny skrót
2. Dokładny skład zespołu/ dane wykonawcy
3. Adres siedziby
4. Kontakt mailowy i telefoniczny lidera/ managera
5. Gatunek muzyczny
6. Kościół
7. Nagrania minimum 3 utworów z zaznaczeniem czy są to kompozycje własne czy covery (Zaiks po stronie wykonawcy)
8. O ilości wykonanych utworów decyduje organizator, przy czym będą to utwory z puli nadesłanej w zgłoszeniu.
9. Wykonawca akceptuje regulamin Festiwalu
10. Rider techniczny

Datę, kolejność wykonawców i godziny występów ustala organizator. Ustawienie na scenie jakichkolwiek dodatkowych instrumentów i przedmiotów wymaga pisemnej zgody organizatora.
Zgłoszenia niekompletne, nadesłane po terminie zawartym w regulaminie lub na inny adres nie będą brane pod uwagę.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

Kompletne zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie na adres:

glory.festiwal@gmail.com

Życzymy Bożego błogosławieństwa!

statuetka

Dane kontaktowe

Statystyki

 • online: 0
 • dzisiaj: _
 • wczoraj: _
 • w tygodniu: _
 • w miesiącu: _
 • łącznie: _